Organiziranost in zgodovina

Organiziranost RD Grosuplje

Upravljanje in vodenje ribiške družine poteka po demokratičnih načelih. Najvišji organ je skupščina, izvršilni organ pa je upravni odbor. Ta opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo družine. Sestavljajo ga predsednik družine, ki je tudi predsednik UO (Boris Jezovšek), tajnik Luka Mrzelj in gospodar ribiške družine (Peter Hotko). Poleg omenjenih članov pa UO sestavlja še 6 članov, ki imajo različne zadolžitve ( npr, vodja čuvajske službe, vodja mladinske sekcije itd.)

Zgodovina RD Grosuplje

Družina je bila ustanovljena leta 1953. Sprva je bil sedež ribiške družine v prostorih bivše gostilne pri Rusu ( v centru Grosuplja, nasproti bivše trgovine Tuš). Kasneje pa je v upravljanje prevzela sedanji ribiški dom, katerega člani redno obnavljajo in vzdržujejo. V ribiškem domu so prostori namenjeni druženju in sestankom.