O nas

Ribiška družina Grosuplje je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki združuje ljudi s podobnimi interesi.

Člani omenjene organizacije se ukvarjajmo z varstvom in gojitvijo rib, ribolovom (športno rekreativno dejavnostjo), upravljamo ribolovni okoliš predvsem pa varujemo vode in obvodne ekosisteme.

V Sloveniji je približno 12 000 ribičev, ki delujejo v 64 ribiških družinah. Grosupeljska družina premore nekaj več kot 100 članov, zato po številu sodi med srednje velike ribiške družine v Sloveniji.

Član ribiške družine lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se ljubiteljsko ukvarja s športnim ribolovom, z varovanjem voda in okolja. Članstvo v družini je prostovoljno. Novi člani morajo zaprositi za članstvo z vlogo, v kateri navedejo identifikacijske podatke (ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, davčno številko, podatke o dosedanjem članstvu, o tem, ali je član še kakšne druge ribiške družine in o morebitno opravljenem ribiškem izpitu), poleg tega se člani, zavežejo plačati obveznosti, ki jih določi družina. Ob včlanitvi je vsak član dolžen spoštovati statut ter druge akte družine ter sklepe njenih organov in soglašati, da družina te podatke lahko uporablja za evidence v družini in jih posreduje RZS. Oseba, ki se prvič včlani v ribiško družino, ima status pripravnika.

Članstvo v ribiški prinaša nekaj pravic in mnogo dolžnosti. Zelo pomembno je aktivno sodelovanje in prispevek k uresničevanju ciljev in nalog družine. Ribolovno pravico morajo aktivno izvajati v skladu z zakonom, pravilnikom in sklepi organov družine. Opraviti morajo izpit za športnega ribiča, se strokovno izobraževati in izpopolnjevati.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.