Ribiška družina Grosuplje

Ribiška družina Grosuplje je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki združuje ljudi s podobnimi interesi.

fisher-fishing
12000

V Sloveniji je približno 12 000 ribičev

fishing-fish
1953

Družina je bila ustanovljena leta 1953

fishing
100

Grosupeljska družina premore 100 članov

fish
20000

Letno vložimo okrog 20 000 mladih potočnih postrvi z mešičkom

Član ribiške družine lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se ljubiteljsko ukvarja s športnim ribolovom, z varovanjem voda in okolja. Članstvo v družini je prostovoljno. Novi člani morajo zaprositi za članstvo z vlogo, v kateri navedejo identifikacijske podatke (ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, davčno številko, podatke o dosedanjem članstvu, o tem, ali je član še kakšne druge ribiške družine in o morebitno opravljenem ribiškem izpitu), poleg tega se člani, zavežejo plačati obveznosti, ki jih določi družina. Ob včlanitvi je vsak član dolžen spoštovati statut ter druge akte družine ter sklepe njenih organov in soglašati, da družina te podatke lahko uporablja za evidence v družini in jih posreduje RZS. Oseba, ki se prvič včlani v ribiško družino, ima status pripravnika.

Preberi več