Dobrodošli med nami!

Ribiška družina Grosuplje upravlja z ribolovnimi revirji Račna, Temenica, Višnjica, Ribnik Boštanj, Ribnik Dobje, Bičje s pritoki ter Grosupeljščica. Ribnik Boštanj je izredno primeren za družine saj je breg ribinika zelo urejen.